Home_SL

Domov  |   Viri   |   Novice  |  Partnerji

The Start Point Project
Državljansko učenje v spreminjajoči se družbi
Start Point je projekt programa Erasmus+, namenjen razvoju participativnega državljanstva za vseživljenjsko učenje, demokratično participacijo in vključevanje mladih odraslih v skupnost.
The Start Point Project
Državljansko učenje v spreminjajoči se družbi
Start Point je projekt programa Erasmus+, namenjen razvoju participativnega državljanstva za vseživljenjsko učenje, demokratično participacijo in vključevanje mladih odraslih v skupnost.

Viri

NOVICE

Short-Term Training Event

Short-Term Training Event Date: March 7th to March 9th, 2023 Location: Novo Mesto, Slovenia Hosted by: DRPDNM In early March 2023, an …

Project Meeting in Helsinki, Finland in April 2023 In the beginning of April 2023, all the StartPoint partners met in Helsinki, Finland …

4th TPM and Final Conference

The 4th and final Transnational Project Meeting was a marking the end phase of the project. As throughout the whole partnership, the consortium was …

Partnerji

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026469