Learning Toolkit – SL

Domov  |   Viri   |   Novice  |  Partnerji

Starpoint website-26
Zbirka orodij za učenje
digitalnega državljanstva

Modul 1: Uvod v demokracijo in Državljanstvo

Modul 2. EU Panorama

Modul 3: Kulturna Identiteta

Modul4: Družbene in državljanske Kompetence

Modul5: Državljanstvo in Digitalni Svet

Modul 1: Uvod v demokracijo in Državljanstvo

Modul 2. EU Panorama

Modul3: Kulturna Identiteta

Modul4: Družbene in državljanske Kompetence

Modul5: Državljanstvo in Digitalni Svet

CC license_by-sa

This work ©2023 is licensed under CC BY-SA 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026469