Learning Toolkit – FI

Etusivu  |   Resurssit   |   Uutiset |  Partnerit

Starpoint website-26
Digitaalisen kansalaisuuden
oppimisen työkalupakki

Moduuli 1: Johdanto demokratiaan ja kansalaisuuteen

Moduuli 2: EU-panoraama

Moduuli 3: Kulttuuri-identiteetti

Moduuli 4: Sosiaaliset taidot ja kansalaisuustaidot

Moduuli 5: Kansalaisuus ja digitaalinen maailma

Moduuli 1: Johdanto demokratiaan ja kansalaisuuteen

Moduuli 2: EU-panoraama

Moduuli 3: Kulttuuri-identiteetti

Moduuli 4: Sosiaaliset taidot ja kansalaisuustaidot

Moduuli 5: Kansalaisuus ja digitaalinen maailma

CC license_by-sa

This work ©2023 is licensed under CC BY-SA 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026469