Community – FI

Etusivu  |   Resurssit   |   Uutiset |  Partnerit

Starpoint website-26
Yhteisön
oppimisohjelma

Moduuli 1: Kansalaisuus, identiteetti, kulttuuri

Moduuli 2: Kulttuurienvälinen dialogi

Moduuli 3: Sosiaalinen ja yhteisöllinen toiminta

Moduuli 1: Kansalaisuus, identiteetti, kulttuuri

Moduuli 2: Kulttuurienvälinen dialogi

Moduuli 3: Sosiaalinen ja yhteisöllinen toiminta

Tuutorin käsikirja

CC license_by-sa

This work ©2023 is licensed under CC BY-SA 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026469