Audit – FI

Etusivu  |   Resurssit   |   Uutiset |  Partnerit

Starpoint website-26
Auditointi - tarveanalyysin
raportti

Raportin tiivistelmä

Yhteenvetoraportissa esitetään yleiskatsaus kaikkien kumppanimaiden tuloksiin.

Kansallinen raportti

Tutkimuksen tulokset kaikissa kumppanimaissa.

CC license_by-sa

This work ©2023 is licensed under CC BY-SA 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026469